catcoon.pl

catcoon.pl

Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat

Jako, że jesteśmy w większości finansowani z funduszy Urzędu Gminy nasze zasoby pieniężne nie są wystarczające. Korzystamy w głównej mierze z wolontariuszy, którzy chętnie przychodzą do schroniska. Ich praca polega na wyprowadzaniu piesków na spacery. Pomagają również przy sprzątaniu kojców i klatek. Podczas rozdawania posiłków dla zwierzaków również pomoc wolontariuszy jest nie zbędna. Jesteśmy w kontakcie ze szkołami podstawowymi jak i gimnazjami. Największa liczba wolontariuszy to dzieci szkolne. Są, co prawda i dorośli, którzy chętnie nam pomagają w opiece nad zwierzętami.

Wolontariusze potrzebni nam są po to żeby kwestowali na rzecz zwierząt. Jest kilka dni w roku, kiedy to chętne osoby zbierają po mieście datki na rzecz naszego schroniska. Również wolontariusze wystawiają kosze w supermarketach, do których klienci wkładają karmy dla zwierząt. Ponieważ mamy bardzo dużo podopiecznych, zapraszamy wszystkich ludzi, którym los zwierząt nie jest obojętny do współpracy. Wolontariat to praca nieodpłatna, ale bardzo satysfakcjonująca. Człowiek pomagając zwierzętom pomaga też sobie, ponieważ wyrabia sobie chęć niesienia pomocy. Dlatego też istotne jest, aby zwierzętami zajmowały się nawet małe dzieci. Wyrabia się u nich wrażliwość na cierpienie innych a psy są szczególnymi zwierzętami gdyż bardzo szybko potrafią wyrazić swoją wdzięczność za ich traktowanie.

Artykuł napisany przez: